+30 210 80 35 834

ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Κάταγμα ορίζεται ως η διακοπή της δομικής συνέχειας του οστού. Συνήθως αναφέρεται ιστορικό τραυματισμού και εκδηλώνεται με πόνο, οίδημα και κριγμό στην πάσχουσα περιοχή. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι το πιο αξιόπιστο διαγνωστικό μέσο. Θεραπευτικά στόχος είναι η ανάταξη του κατάγματος με την εφαρμογή συντηρητικών (νάρθηκας, κυκλοτερής γύψος, κηδεμόνας) ή χειρουργικών τεχνικών, ενώ συμπληρωματικά εφαρμόζονται αναλγητική - αποιδηματική αγωγή και παγοθεραπεία.

Ρωτήστε περισσότερα

Εξάρθρωση ή εξάρθρημα είναι η απώλεια της φυσιολογικής ανατομικής σχέσης των οστών μιας άρθρωσης, με συχνότερη εντόπιση την άρθρωση του ώμου. Εκδηλώνεται με οξύ πόνο, παραμόρφωση και αδυναμία χρήσης του μέλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παραβλάπτεται η λειτουργία των αγγείων – νεύρων της πάσχουσας περιοχής. Ο ακτινολογικός έλεγχος θέτει άμεσα τη διάγνωση και καθοριστικής σημασίας αποτελεί η άμεση ανάταξη με χρήση τοπικής ή περιοχικής αναισθησίας. Συμπληρωματικά ακινητοποιείται το μέλος και ο ασθενής παραπέμπεται σε φυσικοθεραπυτή για εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενδυνάμωσης των μυικών ομάδων της περιοχής. Σε παραμελημένες περιπτώσεις ή συχνών υποτροπών έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία.

Ρωτήστε περισσότερα

Θλάση ορίζεται ως η τραυματική κάκωση ενός μυός και ποικίλει από απλή διάταση έως πλήρη ρήξη των μυικών ινών. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τραυματισμό σε αθλητές. Κλινικά εκδηλώνεται με οξύ πόνο, αιμάτωμα στην πάσχουσα περιοχή και οίδημα. Διαγνωστικά εφαρμόζεται ο υπέρηχος μαλακών μορίων ή η μαγνητική τομογραφία. Η αντιμετώπιση της μυικής θλάσης περιλαμβάνει παγοθεραπεία, αποφόρτιση του μέλους, αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή, χρήση PRP, ενώ καθοριστικής σημασίας είναι η εφαρμογή εξατομικευμένου πρωτοκόλλου φυσικοθεραπείας για την επούλωση του μυ και την αποφυγή του κινδύνου υποτροπής.

Ρωτήστε περισσότερα

Διάστρεμμα ορίζεται ως η κάκωση (απλή διάταση έως πλήρης ρήξη) των συνδέσμων μιας άρθρωσης. Συνηθέστερη θέση είναι η περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης και προδιαθετικοί παράγοντες αποτελούν το αυξημένο σωματικό βάρος, προηγούμενος τραυματισμός στην περιοχή και η έλλειψη προθέρμανσης πριν την άσκηση. Εκδηλώνεται με πόνο, οίδημα, αιμάτωμα και αδυναμία φόρτισης του σκέλους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διάγνωση είνα κλινική, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις απαιτείται ακτινολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό κατάγματος και η μαγνητική τομογραφία για εκτίμηση του βαθμού ρήξης του συνδέσμου. Θεραπευτικά συνιστώνται στον ασθενή επίδεση του σκέλους, παγοθεραπεία, ανάρροπη θέση, συστηματική φυσικοθεραπεία και αποιδηματική αγωγή, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η χειρουργική παρέμβαση.

Ρωτήστε περισσότερα

Η αρθροσκόπηση είναι μια ασφαλής χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας που πραγματοποιείται συνηθέστερα στην περιοχή του γόνατος και του ώμου για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται μικρές χειρουργικές τομές (έως 5 mm), από όπου εισάγονται το αρθροσκόπιο (για την άμεση όραση της άρθρωσης) και τα διάφορα αρθροσκοπικά εργαλεία για την εκτέλεσή της. Αποτελεί μια τεχνική σχετικά ανώδυνη, αναίμακτη με πολύ μικρή παραμονή του ασθενή στο νοσκομείο και ταχεία επάνοδο στις δραστηριότητές του.

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Η χρήση της αρθροσκοπικής χειρουργικής έχει ένδειξη σε ένα ευρύ φάσμα αρθρίτιδων μικροβιακών, φλεγμονωδών ή μη φλεγμονωδών και στοχεύει στην αναγνώριση και αποκατάσταση ρήξεων του έσω – έξω μηνίσκου, προσθίου και οπισθίου χιαστού και εκφύλισης του αρθρικού χόνδρου. Παράλληλα, έχει εφαρμογή στις παθήσεις του αρθρικού υμένα, την αντιμετώπιση οστεοχόνδρινων καταγμάτων και την αφαίρεση ελεύθερων ενδαρθρικών σωμάτων.

Ρωτήστε περισσότερα
Αρθροσκόπηση Ώμου

Οι κυριότερες ενδείξεις αρθροσκόπησης του ώμου αποτελούν η ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου, τα σύνδρομα πρόσκρουσης και οι παθήσεις του τένοντα του δικεφάλου. Επίσης, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις “παγωμένου ώμου” και σε υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα με συνοδό αστάθεια λόγω αποκόλλησης του επιχειλίου χόνδρου και των συνδέσμων της άρθρωσης του ώμου.

Ρωτήστε περισσότερα
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Αποτελεί την πιο συχνή πιεστική νευροπάθεια του άνω άκρου. Αφορά πίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού και εκδηλώνεται με αίσθημα βάρους, πόνο και μούδιασμα των 31/2 πρώτων δακτύλων του χεριού, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις εμφανίζεται μυική αδυναμία. Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται νευροφυσιολογικός έλεγχος. Στα αρχικά στάδια του συνδρόμου εφαρμόζονται νάρθηκες αποφόρτισης, αναλγητικά, εγχύσεις κορτιζόνης και φυσικοθεραπεία, ωστόσο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αναγκαία η χειρουργική αποσυμπίεση του μέσου νεύρου.

Ρωτήστε περισσότερα
Ωλένια Νευρίτιδα

Είναι η πιεστική νευροπάθεια του ωλενίου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα με συνηθέστερα αίτια το τραύμα, συγγενείς διαμαρτίες, μεταβολικά νοσήματα και χωροκατακτητικές εξεργασίες στην περιοχή του αγκώνα, ωστόσο σε μεγάλο ποσοστό ασθενών παραμένει αδιευκρίνιστο. Εκδηλώνεται με πόνο και μούδιασμα στην έσω επιφάνεια του αντιβραχίου και των τελευταίων 11/2 δακτύλων του χεριού, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις εμφανίζεται λόγω ατροφίας των αυτόχθονων μυών του χεριού περιορισμός στην εκτέλεση λεπτών και επιδέξιων κινήσεων.

Η διάγνωση του συνδρόμου περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό και νευρολογική εξέταση του ασθενούς και συμπληρωματικά απαιτείται απεικονιστικός και νευροφυσιολογικός έλεγχος. Η αντιμετώπισή του στα αρχικά στάδια βασίζεται σε συντηρητικά μέτρα όπως αντιφλεγμονώδη φαρμακευτικά σκευάσματα, αποφυγή άσκησης μεγάλης πίεσης και παρατεταμένης κάμψης του αγκώνος με ειδικούς κηδεμόνες έκτασης (ιδίως τη νύχτα) και εξατομικευμένης φυσικοθεραπείας. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις με επιδείνωση της νευρολογικής σημειολογίας έχει ένδειξη η χειρουργική αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου.

Ρωτήστε περισσότερα
Εκτινασόμενος δάκτυλος (trigger finger)

Αποτελεί ένα επώδυνο σύδρομο που προσβάλλει το έλυτρο των καμπτήρων τενόντων του χεριού. Συμβαίνει συχνότερα στον αντίχειρα και παρουσιάζεται με αυξημένη συχνότητα στις γυναίκες, τους διαβητικούς, και σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα. Κλινικά εκδηλώνεται με πόνο και περιορισμό της κίνησης στην περιοχή της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα ψηλαφητό οζίδιο. Η αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια περιλαμβάνει την αποφόρτιση του μέλους και την τοπική έγχυση στεροειδών, ωστόσο σε υποτροπιάζουσες περιπτώσεις έχει ένδειξη η χειρουργική απελευθέρωση του τένοντος.

Ρωτήστε περισσότερα
Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain

Αποτελεί επώδυνη φλεγμονή τενόντων που εκτείνουν τον αντίχειρα στη περιοχή του καρπού λόγω τριβής τους μέσα στο στενό έλυτρο στο οποίο περνούν. Συνηθέστερα εμφανίζεται στο θήλυ φύλο ιδίως κατά το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, σε τραυματισμούς, σε ρευματολογικά νοσήματα και σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις του καρπού (αθλητισμός – κηπουρική). Εκδηλώνεται με πόνο κυρίως κατά την έκταση του αντίχειρα και την ωλένια απόκλιση της πηχεοκαρπικής. Η διάγνωση της πάθησης είναι κλινική και θεραπευτικά στα αρχικά στάδια συστήνεται αποφόρτιση του μέλους με κηδεμόνα, αντιφλεγμονώδης αγωγή και τοπικές εγχύσεις στεροειδούς, ενώ σε εμμένουσες περιπτώσεις έχει ένδειξη η χειρουργική απελευθέρωση του 1ου διαμερίσματος των εκτεινόντων τενόντων.

Ρωτήστε περισσότερα
Αυχεναλγία

Η αυχεναλγία είναι ο πόνος στην περιοχή του αυχένα και μπορεί να αντανακλά στην κεφαλή, τον ώμο ή κατά μήκος το άνω άκρου (αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο). Αποτελεί συχνό μυοσκελετικό σύμπτωμα με συνηθέστερα αίτια τις μυοσυνδεσμικές βλάβες του αυχένα, τη δισκοκήλη, τη σπονδυλική στένωση, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την ινομυαλγία. Ο θεράπων ιατρός μέσα από το ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο θέτει την ακριβή αιτία της αυχεναλγίας και επιλέγεται η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή όπως αναλγητικά και μυοχαλαρωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα, κολλάρο αυχένα και φυσικοθεραπεία.

Ρωτήστε περισσότερα
Οσφυαλγία

Η οσφυαλγία είναι ο πόνος που εντοπίζεται στη μέση, ενώ συχνά συνοδεύεται από ισχιαλγία, δηλαδή επέκταση του πόνου κατά μήκος του μηρού και της κνήμης. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια μακροχρόνιας ανικανότητας για εργασίας στις δυτικές κοινωνίες. Η αιτιολογία της νόσου είναι πολυπαραγοντική με συνηθέστερα τα “μηχανικά” αίτια, όπως είναι οι μυοσυνδεσμικές βλάβες, η δισκοκήλη και η σπονδυλική στένωση, ωστόσο μπορεί να ενοχοποιηθούν τα οστεοπορωτικά κατάγματα οσφυικών σπονδύλων, σπονδυλαρθρίτιδες, μικροβιακά νοσήματα και κακοήθειες. Η αντιμετώπιση της οσφυαλγίας περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα που στοχεύουν στην εξουδετέρωση των παραγόντων κινδύνου (λανθασμένος τρόπος καθίσματος και άρσης βάρους, παχυσαρκία, κάπνισμα) και θεραπευτικά μέσα όπως είναι η χορήγηση αναλγητικής φαρμακευτικής αγωγής, τοπικές εγχύσεις γλυκορτικοειδούς, ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφύος, φυσικοθεραπεία και ορθοπαιδικοί κηδεμόνες. Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε πολύ μικρό πσοοστό ασθενών (μικρότερο από 5%), συχνότερα σε περιπτώσεις δισκοκήλης και σπονδυλολίσθησης.

Ρωτήστε περισσότερα

Είναι η συχνότερη πάθηση των αρθρώσεων με κύριες εντοπίσεις το ισχίο, το γόνατο, τον ώμο και την περιοχή του αντίχειρα. Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει πόνο, δυσκαμψία, διόγκωση και διαταραχή της λειτουργικότητας της άρθρωσης. Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο συνήθως οι ακτινογραφίες είναι χαρακτηριστικές και σπάνια απαιτούνται ειδικές εξετάσεις. Η θεραπευτική αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια της νόσου περιλαμβάνει αποφόρτιση της άρθρωσης, αναλγητικά και φυσικοθεραπεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ένδειξη η ενδαρθική έγχυση υαλουρονικού οξέος ή αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων (PRP). Σε περιπτώσεις προχωρημένης εκφύλισης της άρθρωσης εφαρμόζεται χειρουργική επέμβασης ολικής αρθροπλαστικής, δηλαδή αντικατάσταση του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης με εμφυτεύματα.

Ειδικότερα:

Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου

Εφαρμόζεται η τεχνική ΑLMIS, ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική τεχνική, σχεδόν αναίμακτη, με μικρή χειρουργική τομή και έξοδο του ασθενούς από το νοσκομείο σε 3-5 ημέρες.

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος

Εφαρμόζονται τεχνικές μικρής επεμβατικότητας (ΜIS) με ελαχιστοποίηση του πόνου, καλή κινητικότητα της άρθρωσης και γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Οστεοαρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα

Η χειρουργική τεχνική τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία και τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς με αφαίρεση των αρθριτικών οσταρίων του καρπού και συμπληρωματικές επεμβάσεις μαλακών μορίων εξασφαλίζοντας ανώδυνη και πλήρη κίνηση στην περιοχή του αντίχειρα.

Ρωτήστε περισσότερα

Είναι η ελάττωση της οστικής πυκνότητας σε τέτοιο βαθμό που λόγω της συνεπαγόμενης μείωσης της μηχανικής αντοχής του οστού προκαλείται κάταγμα. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι το γήρας, η πρόωρη εμμηνόπαυση, η δίαιτα πτωχή σε ασβέστιο, η κατάχρηση αλκοόλ και καφέ, το κάπνισμα, η λήψη φαρμάκων (κορτιζόνη, θυροξίνη), και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Η οστεοπόρωση είναι συνήθως ένα σιωπηλό νόσημα και η διάγνωση συχνά τίθεται αφου ήδη έχει συμβεί ένα κάταγμα. Οι συχνότερες θέσεις που εμφανίζονται τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι τα σπονδυλικά σώματα, το ισχίο και το περιφερικό άκρο της κερκίδας.

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης βασίζεται στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, τη φυσική εξέταση του ασθενούς, ενώ καθοριστικής σημασίας αποτελούν η οστική πυκνομετρία με τη μέθοδο DEXA και ο έλεγχος των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού.

Η αντιμετώπισή της στοχεύει αρχικά στην πρόληψη με επίτευξη όσο το δυνατόν κορυφαίας οστικής μάζας, ορμονική θεραπεία υποκατάστασης σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση, σωματική άσκηση, τροποποίηση των υγιεινοδιαιτητικών συνθηκών και τακτικό έλεγχο στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Για τη θεραπεία της νόσου χρησιμοποιούνται αντικαταβολικά ή οστεοαναβολικά φαρμακευτικά σκευάσματα. Η αντιοστεοπορωτική αγωγή συνοδεύεται πάντα από χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D.

Ρωτήστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΟ

Το ιατρείο βρίσκεται σε ένα χώρο οργανωμένο με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εκεί γίνεται λεπτομερής εξέταση και η χορήγηση θεραπείας είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Εφαρμόζονται σύγχρονες παρεμβατικές τεχνικές, όπως ενδαρθρικές εγχύσεις φαρμάκων και εγχύσεις με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP).

Σε μικρή απόσταση υπαρχουν μεγάλα διαγνωστικά κέντρα για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο με αυτοκίνητο όσο και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για την εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων συνεργάζομαι με γνωστά ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Βιογραφικό

ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ράπτης Κωνσταντίνος

Είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής (ΣΣΑΣ). Έλαβε την ειδίκευσή του στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ στους τομείς της τραυματιολογίας και επανορθωτικής χειρουργικής μεγάλων αρθρώσεων (αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος και ώμου). Ιδιαίτερο αντικείμενο εκπαίδευσής του για διάστημα δύο ετών αποτέλεσε η χειρουργική του άνω άκρου στην Κλινική Άκρας Χειρός & Μικροχειρουργικής.

Πραγματοποίησε στη Γαλλία τη μετεκπαίδευσή του στη Χειρουργική του ώμου στο κέντρο Paris Shoulder Unit, όπου είχε την τιμή να εργαστεί δίπλα στον διεθνούς φήμης Χειρουργό Prof. Philippe Valenti. Αποτέλεσε μέλος της χειρουργικής του ομάδας με αντικείμενο τις πρωτοποριακές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος των παθήσεων του ώμου (αρθροσκοπική αποκατάσταση, αρθροπλαστική ώμου, τενοντομεταφορές).

Είναι Υπ. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών “Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών” (MSc in Bone Metabolic Disease), ως επίσημη ειδίκευση του αντικειμένου της οστεοπόρωσης. Είναι κάτοχος των διεθνών πιστοποιήσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (ACS) στα αντικείμενα της Επείγουσας Ιατρικής και άμεσης αντιμετώπισης πολυτραυματία (ATLS, PHTLS, BLS). Πέραν του κλινικού του έργου διατηρεί πλούσια επιστημονική δραστηριότητα τόσο μέσω της συγγραφής άρθρων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, όσο και ως ομιλητής σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Από το 2014 εργάζεται ως Επιμελητής στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα Μελίσσια Αττικής και είναι Επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλέστε με στο 210 80 35 834 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 77,
151 27 Μελίσσια
 Οδηγίες
 Δωρεάν Στάθμευση #1
 Δωρεάν Στάθμευση #2
Τηλέφωνο +30 210 80 35 834
Social Media
Ευχαριστώ! Θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Προέκυψε κάποιο σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.