Το ιατρείο βρίσκεται σε ένα χώρο οργανωμένο με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εκεί γίνεται λεπτομερής εξέταση και η χορήγηση θεραπείας είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Εφαρμόζονται σύγχρονες παρεμβατικές τεχνικές, όπως ενδαρθρικές εγχύσεις φαρμάκων και εγχύσεις με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP).
Σε μικρή απόσταση υπάρχουν μεγάλα διαγνωστικά κέντρα για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο με αυτοκίνητο όσο και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για την εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων ο κ. Ράπτης συνεργάζεται με γνωστά ιδιωτικά θεραπευτήρια.
DSC_0146
ορθοπαιδικός χειρουργός - ιατρείο
Το Ιατρείο
DSC_0197