Ράπτης χειρουργός ορθοπεδικός αθήνα

Γράφει ο

Δρ. Κωνσταντίνος Ράπτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός και απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής (ΣΣΑΣ).
Βιογραφικό Ιατρού

Τι είναι η Αρθροπλαστική ώμου;

Ο ώμος είναι η πιο κινητή άρθρωση του ανθρώπινου σώματος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίσταται καταπονήσεις και να είναι αρκετά επιρρεπής τόσο σε τραυματισμούς όσο και σε εκφύλιση. Η αρθροπλαστική του ώμου αποτελεί μια χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης της άρθρωσης και είναι απαραίτητη όταν έχει υποστεί σημαντική φθορά από τραυματισμούς, οστεοαρθρίτιδα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο Ορθοπαιδικός χειρουργός μπορεί να αντικαταστήσει τα  φθαρμένα τμήματα των αρθρικών επιφανείων με τεχνητά εμφυτεύματα, γνωστά ως προθέσεις. Με αυτό τον τρόπο στόχος είναι η αλλαγή στη λειτουργικότητα του ώμου, η μείωση του πόνου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη η αρθροπλαστική του ώμου;

Η αρθροπλαστική του ώμου συνιστάται σε περιπτώσεις εκφύλισης της άρθρωσης, δηλαδή όταν ο αρθρικός χόνδρος έχει υποστεί σημαντική φθορά που δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικά μέσα. Δηλαδή, αποτελεί θεραπεία εκλογής σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από έντονα συμπτώματα πόνου, δυσκαμψίας και μυικής ατροφίας με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής τους.

Οι συνηθέστερες παθήσεις που εφαρμόζεται είναι είτε η πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα του ώμου, είτε σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς καταστροφής του αρθρικού χόνδρου όπως σε μαζική και πλήρη ρήξη των τενόντων του ώμου (rotator cuff arthropathy), σε ρευματικά νοσήματα (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα) ή περιπτώσεις μετατραυματικής αρθρίτιδας.

Ποιές είναι οι συνήθεις ενδείξεις αρθροπλαστικής του ώμου:

Ά παθής οστεοαρθρίτιδα

Στην περίπτωση της ‘Α παθούς οστεοαρθρίτιδας η ακριβής αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Συχνότερες αιτίες εμφάνισης της θεωρούνται η κληρονομική προδιάθεση και η χρόνια σωματική καταπόνηση σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες.

Β΄παθής οστεοαρθρίτιδα λόγω ρήξης τενόντων (Rotator cuff arthropathy)

Η πιο συνήθης αιτία φθοράς του αρθρικού χόνδρου στον ώμο είναι η χρόνια ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου (κυρίως του υπερακάνθιου) η οποία προκαλεί προς τα άνω μετανάστευση της βραχιόνιας κεφαλής και απώλεια της αρθρικής επαλληλίας της άρθρωσης. Εκδηλώνεται κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς και στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη ένδειξη η εφαρμογή της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου

Μετατραυματική αρθρίτιδα

Σοβαροί ταρυματισμοί στην περιοχή του ώμου όπως είναι κατάγματα της βραχιόνιας κεφαλής ή της ωμογλήνης καθως και υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα συνοδεύονται από διαταραχή της ανατομίας της άρθρωσης και καταστροφή του υγιούς αρθρικού χόνδρου. Είναι συνήθη σε νέους ασθενείς σε έδαφος τραυματικών κακώσεων (εργατικά ατυχήματα, αθλητικές κακώσεις). 

Άσηπτη νέκρωση βραχιόνιας κεφαλής

Συνήθη αίτια είναι σε έδαφος τραυματικών κακώσεων, συστηματικής λήψης κορτιζόνης, κατάχρησης αλκοολ, σε αιμοσφαιρινοπάθειες ή σε συστηματικά μεταβολικά νοσήματα (π.χ. νόσος Gaucher’s).

Γενικά, η ολική αρθροπλαστική του ώμου είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της υπάρχουσας φθαρμένης άρθρωσης που εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πλειάδα διαφορετικών παθήσεων της συγκεκριμένης άρθρωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό η απόφαση για αρθροπλαστική του ώμου να ληφθεί μετά από προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς από Ορθοπαιδικό, με ειδίκευση στη χειρουργική του ώμου και ύστερα από συζήτηση των πλεονεκτημάτων, των κινδύνων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τον ασθενή.

Ποια είναι η διαδικασία της επέμβασης αρθροπλαστικής του ώμου;

Η ολική αρθροπλαστική του ώμου αποτελεί μια μείζονα ορθοπαιδική επέμβαση και κατά συνέπεια απαιτούνται συγκεκριμένα στάδια κατά την προετοιμασία και εκτέλεση της επέμβασης.

Προεγχειρητική προετοιμασία ασθενούς

Πριν τη διενέργεια της ολικής αρθροπλαστική του ώμου ο ασθενής υποβάλλεται σε τυπικό προεγχειρητικό έλεγχο που περιλαμβάνει αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επιπλέον σε ασθενείς πάνω από 50 έτη γίνεται συμπληρωματικά έλεγχος του οστικού μεταβολισμού και της βιταμίνης D με χορήγηση συμπληρωμάτων επί ενδείξεων έλλειψης για την καλύτερη ενσωμάτωση των ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων  Τέλος, γίνεται εκτίμηση από τον αναισθησιολόγο μιας και θα λάβει γενική αναισθησία.

Ημέρα του χειρουργείου

Στην έναρξη της επέμβασης ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε ημικαθιστή θέση και γίνεται αντισηψία της περιοχής. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια μικρή τομή στο δέρμα 6-8 cm στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου (θωρακοδελτοειδής προσπέλαση) και διαχωρίζονται οι μυϊκές ομάδες για την πρόσβαση στην άρθρωση.

Ακολούθως, αφαιρούνται τα φθαρμένα τμήματα και ο αρθρικός χόνδρος της ωμογλήνης και της βραχιόνιας κεφαλής, γίνεται προετοιμασία του αυλού του βραχιονίου οστού, τοποθετούνται τα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα και γίνεται ανάταξη και έλεγχος της σταθερότητας της άρθρωσης.

Παράλληλα, διεγχειρητικά πραγματοποιείται ακτινολογικός έλεγχος της θέσης των εμφυτευμάτων. Τέλος, ακολουθεί η σύγκλειση του τραύματος και τοποθετείται στον ασθενή ειδικός κηδεμόνας απαγωγής.

Πόσος είναι ο χρόνος αποθεραπείας και αποκατάστασης μετά από την αρθροπλαστική ώμου;

Ο χρόνος αποθεραπείας και αποκατάστασης μετά το πέρας μιας επέμβασης αρθροπλαστικής του ώμου διαφέρει σε κάθε ασθενή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψη αρκετοί παράγοντες, όπως η βαρύτητα της επέμβασης, η ηλικία του ασθενούς, η φυσική κατάσταση καθώς και ο τύπος της αρθροπλαστικής που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί στο συγκεκριμένο ασθενή.

Μετεγχειρητικά, χορηγούνται ήπια παυσίπονα, ορίζεται παγοθεραπεία για πέντε (5) ημέρες και ο ώμος ακινητοποιείται συνήθως με την βοήθεια κάποιου κηδεμόνα για τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια γίνεται κοπή των ραμμάτων σε διάστημα δέκα (10) ημερών.

Επίσης, ο ασθενής μετά την 3η εβδομάδα ξεκινά εξατομικευμένο πρωτόκολλο κινησιοθεραπείας – φυσικοθεραπείας για μυϊκή ενδυνάμωση, υποχώρηση του οιδήματος και ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Ο χρόνος επιστροφής στις απλές καθημερινές δραστηριότητες, την οδήγηση και την εργασία του είναι σύντομος, ωστόσο η επάνοδος σε αθλητικές δραστηριότητες και βαριές χειρωνακτικές εργασίες καθυστερεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ορθοπαδικού Χειρουργού.

Ποια είναι τα μετεγχειρητικά στάδια αποκατάστασης αρθροπλαστικής του ώμου;

Άμεση μετεγχειρητική περίοδος (2-3 ημέρες)

Ο ασθενής μένει νοσηλευόμενος δύο (2) ημέρες μετά το πέρας της επέμβασης, όπου λαμβάνει αναλγητικά φάρμακα και αντιβιοτική αγωγή και εξέρχεται με την τοποθέτηση ενός ειδικού κηδεμόνα ακινητοποίησης του χειρουργημένου άκρου.

Την πρώτη (1η) εβδομάδα μετά την αρθροπλαστική ώμου

Εν συνεχεία λαμβάνει οδηγίες για ήπια παυσίπονη αγωγή για την πρώτη (1η) εβδομάδα, συνήθως χορηγείται αντιπηκτική αγωγή ως θρομβοπροφύλαξη, δίδονται οδηγίες για περιποίηση του χειρουργικού τραύματος και συστήνονται ενεργητικές ασκήσεις της περιοχής του αγκώνος και των δακτύλων.

Ένας (1) μήνας μετά την αραθροπλαστική ώμου

 Όταν ολοκληρωθεί ένας (1) μήνας από την επέμβαση αρχίζει ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα κινησιοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης. Εκεί, στοχεύεται η συστηματική ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων της ζώνης του ώμου, η προοδευτική αποκατάσταση πλήρους εύρους κίνησης και μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση του ασθενούς επιτυγχάνεται σταδιακή επάνοδος σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρθροπλαστικής του ώμου; Ποιοι είναι αυτοί;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρθροπλαστικής του ώμου, κάθε ένας από τους οποίους σχεδιάζεται ώστε να αντιμετωπίζει συγκεκριμένη παθολογία στην άρθρωση ανάλογα με την περίπτωση του κάθε του ασθενούς. Κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό ο ορθοπαιδικός έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών (3) διαφορετικών τύπων πρόθεσης.

Οι κύριοι τύποι επέμβασης αρθροπλαστικής του ώμου περιλαμβάνουν:

Ημιολική αρθροπλαστική

Στο συγκεκριμένο τύπο αρθροπλαστικής του ώμου πραγματοποιείται αντικατάσταση μόνο του φθαρμένου τμήματος της βραχιόνιας κεφαλής. Αυτή τεχνική επιλέγεται κυρίως σε νέους, δραστήριους, χειρονάκτες ασθενείς με συνηθέστερες αιτίες την άσηπτη νέκρωση της βραχιόνιας κεφαλής ή τη μετατραυματική αρθρίτιδα του ώμου.

Ανατομική αρθροπλαστική ώμου

Σε αυτή την περίπτωση αντικαθίσταται τόσο η ωμογλήνη όσο και η βραχιόνιος κεφαλή με εμφυτεύματα. Εφαρμόζεται στους ασθενείς με προχωρημένου σταδίου οστεοαρθρίτιδα στους οποίους οι τένοντες του στροφικού πετάλου είναι ακέραιοι και λειτουργικοί.

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου

Αποτελεί έναν τύπο ολικής αρθροπλαστικής με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου και εφαρμόζεται σε ασθενείς με σημαντική ανεπάρκεια ή ρήξη των τενόντων εξασφαλίζοντας σημαντικού βαθμού κίνηση της άρθρωσης.

Η αρθροπλαστική του ώμου συνοδεύεται συνήθως από επιτυχή αποτελέσματα;

Η χειρουργική επέμβαση της αρθροπλαστικής ώμου παρά το γεγονός ότι ανήκει στις μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις αποτελεί παγκοσμίως μια ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική που ανακουφίζει τον πάσχοντα από τον πόνο και τη δυσκαμψία εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα ζωής. Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η βαρύτητα της πάθησης, παθολογικά προβλήματα του ασθενούς (π.χ. στεφανιαία νόσος), η χειρουργική τεχνική που θα επιλεγεί καθώς και προβλήματα σκελετικής υγείας (π.χ. οστεοπόρωση).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών έχει εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα παρατηρώντας σημαντικές διαφορές στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στις αγαπημένες τους συνήθειες. Τα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ της ανατομικής και της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου είναι συγκρίσιμα.

Διάφορες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναφέρουν ότι ένα (1) χρόνο μετεγχειρητικά το 95% των ασθενών έχουν ανώδυνο, πλήρες εύρος κίνησης με ικανοποιητική μυϊκή ισχύ γεγονός που τους επιτρέπει να επιστρέψουν πλήρως στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά και σε αθλήματα όπως η κολύμβηση, το τένις, το γκόλφ ή στο γυμναστήριο.

Τα ποσοστά δεκαετούς (10ετούς) επιβίωση των εμφυτευμάτων ξεπερνούν το 90% γεγονός που πιστοποιεί την μακροβιότητα της επέμβασης. Πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να εκδηλωθούν αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες (κατά 2 με 3%) όπως η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος, ο διεγχειρητικός τραυματισμός νεύρων ή αγγείων, η εξάρθρωση της πρόθεσης και η χαλάρωση των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση που εμφανιστεί στον ασθενή κάποια από τις παραπάνω επιπλοκές μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως από τον ορθοπαιδικό χειρουργό του.

Ποιο είναι το κόστος μίας επέμβασης για αρθροπλαστικής ώμου; Είναι προσιτές οι τιμές;

Το κόστος του χειρουργείου είναι αρκετά προσιτό και εξαρτάται από την χειρουργική τεχνική που θα επιλεγεί ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και το είδος των αρθροσκοπικών ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Στους ασθενείς με ιδιωτική ασφάλεια καλύπτεται ανάλογα με το ασφαλιστήριο τους.

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος της επέμβασης μπορείτε να μας στείλετε  μήνυμα ή να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε εδώ. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε.

Συμπερασματικά

Η αρθροπλαστική του ώμου, δηλαδή η αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων της άρθρωσης του ώμου με τεχνητά εμφυτεύματα είναι μια προηγμένη χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου και της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνιο πρόβλημα αρθρίτιδας. Οι συνηθέστερες ενδείξεις εφαρμογής της είναι η αρθροπάθεια λόγω ρήξης των τενόντων του ώμου, η μετατραυματική αρθρίτιδα και η α΄παθής οστεοαρθρίτιδα.

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογική πρόοδος και η προοδευτική βελτίωση της χειρουργικής τεχνικής από τους ορθοπαιδικούς Χειρουργούς έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της αρθροπλαστικής του ώμου. Μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως η λοίμωξη, ο διεγχειρητικός τραυματισμός αγγειών - νεύρων και το περιπροθετικό εξάρθρημα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η εξειδικευμένη γνώση του Ορθοπαιδικού χειρουργού στο αντικείμενο της χειρουργικής του ώμου, η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και η συμμόρφωση του ασθενούς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας της επέμβασης.

Μίλησαν για τον Γιατρό

Sofia Eu
Sofia Eu
5. Μάρτιος, 2024.
Εξαιρετικός γιατρός.Φιλικος και αξιόπιστος με μεγάλη εμπειρία. Ο καλύτερος γιατρός για δύσκολες περιπτώσεις και δύσκολους ασθενείς. Σ ευχαριστώ γιατρέ.
Marianna S
Marianna S
20. Φεβρουάριος, 2024.
Ο κ.Ράπτης χειρούργησε τη μητέρα μου πριν 3 εβδομάδες! Από την πρώτη στιγμή που τον γνωρίσαμε μας ενέπνευσε εμπιστοσύνη! Είναι πολύ γλυκός και προσιτός. Πήρε ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, πράγμα το οποίο συναντώ πρώτη φορά σε ορθοπεδικό και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ολική αρθροπλαστική ισχύου. Όλα έχουν πάει εξαιρετικά και ο γιατρός ακόμα και που λείπει σε συνέδριο στο εξωτερικό είναι πάντα προσιτός για τυχόν απορίες μας! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!! Εξαιρετικός άνθρωπος και γιατρός!!
Arios13 ghjkkyf
Arios13 ghjkkyf
14. Φεβρουάριος, 2024.
Ο Κώστας είναι εξαιρετικός από κάθε άποψη. Σαν γιατρό τον κρίνω ως προς την αποτελεσματικότητά του καθώς τον περασμένο Οκτώβριο μου αποκατέστησε με χειρουργική επέμβαση ρήξη στον υπακρωμιακό τένοντα και ήδη κοντευω να αναρρώσω πολύ συντομότερα του αναμενόμενου.
Έλενα Χριστοδουλάκη
Έλενα Χριστοδουλάκη
8. Φεβρουάριος, 2024.
Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον κύριο Ράπτη (είχα ήδη επισκεφθεί για το πρόβλημά μου άλλους τέσσερις ορθοπεδικούς) κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Ήρεμος, ξεκάθαρος και κατατοπιστικός, μου εξήγησε το πρόβλημα που έχω και τι πρέπει να κάνει για να διορθώσει το ισχίο μου, το οποίο πονούσε ήδη χρόνια. Ότι μου είπε, έτσι κι έγινε. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στο νοσοκομείο, με κατατόπισε με ακρίβεια. Με χειρούργησε με απόλυτη επιτυχία, κάνοντάς μου ολική αρθροπλαστική αριστερού ισχίου. Μάλιστα όταν νεαρός συνάδελφός του, μου έκανε την αλλαγή στο τραύμα, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτής που την ίδια στιγμή βρίσκονταν στο δωμάτιο με ρώτησαν ποιος με χειρούργησε, στην ερώτησή μου "γιατί", μου απάντησαν με θαυμασμό, ότι ο κύριος Ράπτης " ζωγράφισε". Η αποθεραπεία μου πηγαίνει πάρα πολύ καλά, βρίσκομαι στο στάδιο της φυσικοθεραπείας και ότι χρειάζομαι είναι πάντα δίπλα μου. Θέλω λοιπόν και δημόσια να τον ευχαριστήσω. Γιατρέ μου σας οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς!!! Τιμή μου να γνωρίσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο!!!!
Maria Kosma
Maria Kosma
1. Φεβρουάριος, 2024.
Μετά από συντριπτικό κάταγμα κνήμης, περόνης Ο κύριος Ράπτης με χειρουργήσε με απόλυτη επιτυχία ήταν πάντα διαθέσιμος για οποιαδήποτε απορία για το τραυματισμό μου είναι ένα εξαιρετικός επιστήμονας και προπαντός παρά πολύ καλός άνθρωπος.
stavros stamatopoulos
stavros stamatopoulos
25. Iανουάριος, 2024.
Ο κύριος Ράπτης με χειρουργούσε στο 251Γνα μου έκανε ολική αθροπλαστικη ισχύου. Είναι άριστος γιατρός και άνω από όλα Άνθρωπος
Mark Kostelos (Laptop Parts)
Mark Kostelos (Laptop Parts)
11. Δεκέμβριος, 2023.
Καί Εγώ Με τη σειρά μου θα σας διηγηθώ την δική μου ιστορία, Πρόβλημα στο ισχίο 15 έτη είχε φαγωθεί τελείως μετά από έρευνα βρήκα τον γιατρό τον κύριο Κωσταντίνο Ράπτη ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά , Θεωρώ πως είναι Είναι ότι καλύτερο υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις γιατρέ μου σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορώ και περπατάω και δεν έχω πόνο Στο ισχίο μου και έτσι δεν μπορούσα να κοιμηθώ τρία χρόνια περίπου να κάνω ύπνο καλό, Η σημερινή μου κατάσταση είναι άψογη με την βοήθεια Της γυμναστικής. Παρακαλώ πολύ διαδώστε το γιατί εκεί έξω είναι πολύς κόσμος που έχει πρόβλημα στο ισχίο και πονάει και δεν μπορεί να περπατήσει καλά είναι κρίμα ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ γιατρέ μου στην ομάδα σου σε ευχαριστώ για όλα MARK.
Πασιφλορα Λουπους
Πασιφλορα Λουπους
10. Δεκέμβριος, 2023.
Εξαιρετικός επιστήμων,με ανθρωπιά, ευγένεια,και ύψιλον ιατρικό φρόνημα.Σας ευχαριστούμε πολύ για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που μας προσφέρετε και ευχόμαστε κάθε τι καλό σε εσάς και την οικογένειά σας .Επί ευκαιρία των ημερών ευχομεθα Χρόνια Πολλά και καλά Χριστούγεννα! Με εκτίμηση Ευαγγελία Μπεκιάρη
Μπάμπης Σαμαρτζής
Μπάμπης Σαμαρτζής
8. Δεκέμβριος, 2023.
Είναι από τις περιπτώσεις γιατρου που λες δεν τον αλλάζω με τίποτα!!! Φοβερός γνώστης, φοβερός γιατρός και φοβερός άνθρωπος Τον θεωρώ πρότυπο γιατρου
Evangelos Maratsolas
Evangelos Maratsolas
8. Δεκέμβριος, 2023.
Εξαιρετικός ιατρός και πάνω από όλα Άνθρωπος