Οι Δημοσιεύσεις του Ιατρού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (indexed in PubMed)


1


Ballas EG, Raptis K, Stathopoulos IP, Stavropoulos NA, Spyridonos SG. Unusual Complete Isolated Scaphoid Dislocation, Report of a Case. Arch Bone Jt Surg. 2017 Sep;5(5):332-336.

2


Mavrogenis AF, Flevas DA, Raptis K, Megaloikonomos PD, Igoumenou VG, Antoniadou T, Dimopoulos L, Antonopoulos D, Spyridonos S. Four – corner fusion of the wrist: clinical and radiographic outcome of 31 patients. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016 Jul 25.

3


Raptis K, Ballas EG, Stathopoulos IP, Mari A, Tournis S. Conservative treatment of humeral fracture in a patient with Paget's disease of bone. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2014 Dec;14(4):484-6; quiz 486-7.

4


Koutserimpas C, Raptis K, Mari A, Kotsarakis A. Modular megaprothesis as definite treatment of femur osteomyelitis. G Chir. 2019 Jan-Feb;40(1):49-53.

5


Tolis KE, Raptis KG, Zafeiris CP, Antonopoulos DK, Spyridonos SG. A rare intramuscular myxoma of the hypothenar. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2015 Dec;15(4):372-4. .

6


Apergis C, Bekas C, Zafeiris C, Koureta T, Raptis K. Bilateral iliac stress fracture in a young male Military cadet: report of an unusual case. JRPMS..June 2018/Vol 2. No.2/ 62-66.

7


Stathopoulos IP, Raptis K, Ballas EG, Spyridonos SP. Recurrent dislocation of the extensor carpi ulnaris tendon in a water polo athlete. Trauma Mon. 2016 Feb 6; 21(1): e19551.

8


Besiris GT, Koutserimpas C, Karamitros A, Karaiskos I, Tsakalou D, Raptis K, Kourelis K, Paxinos O, Kotsirakis A, Vlasis K. Topical use of tranexamic acid in primary total knee arthroplasty. A comparative study. G Chir. 2020 Jan-Feb;41(1):126-130

9


Alpantaki K, Ioannidis A, Raptis K, Spartalis E, Koutserimpas C. Surgery for spinal metastatic tumors: Prognostication systems in clinical practice (Review) Mol Clin Oncol. 2020 May;12(5):399-402

10


Raptis K, Koutserimpas C, Alpantaki K, Kaiafas S, Fandridis E, Bourlos D Neglected bilateral anterior shoulder dislocation following epileptic seizure: A case report and literature review. Kurume Med J. 2020 Jul 1;66(1):65-70

11


Alpantaki K, Papadaki C, Raptis K, Dretakis K, Samonis G, Koutserimpas C Gender and age differences in hip fracture types among elderly: a retrospective cohort study. Maedica (Bucur). 2020 Jun;15(2):185-190

12


Koutserimpas C, Raptis K, Tsakalou D, Papadaki C, Magarakis G, Kourelis K, Samonis G, Alpantaki K The effect of quarantine due to COVID-19 pandemic in surgically treated fractures in Greece. A two center study. Maedica (Bucur). 2020 Sep;15(3):332-334

13


Alpantaki K, Koutserimpas C, Milaki K, Spanakis K, Datseri G, Raptis K, Samonis G Solitay upper thoracic vertebral metastasis as aninitial presentation of pancreatic cancer: A case report. Mol Clin Oncol. 2021 Feb;14(2):37

14


Raptis K, Makris K, Trovas G, Galanos A, Koutserimpas C, Papaioannou N, Vlamis I, Vlasis K, Tournis S. Does Vitamin D affects changes in volumetric bone mineral density and architecture in postmenopausal women after conservatively treated distal radius fractures? J Musculoskelet Neuronal Interact. 2021;21:93-103

15


Chaniotakis C, Koutserimpas C, Raptis K, Zafeiris E, Alpantaki K, Effraimidis G. Pregnancy associated osteoporotic vertebral fractures: an underdiagnosed condition of back pain. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2021;21:332-334

16


Koutserimpas C, Besiris GT, Giannoulis D, Raptis K, Vlasis K, Dretakis K, Alpantaki K. Tranexamic Acid in Shoulder Arthroplasty. A Comprehensive Review. Maedica (Bucur). 2021;16:97-101.

17


Koutserimpas C, Chamakioti I, Zervakis S, Raptis K, Alpantaki K, Kofteridis DP, Vrioni G, Samonis G. Non-Candida Fungal Prosthetic Joint Infections. Diagnostics (Basel). 2021;11:1410.

18


Koutserimpas C, Chamakioti I, Naoum S, Raptis K, Alpantaki K, Kofteridis DP, Samonis G. Spondylodiscitis Caused by Aspergillus Species. Diagnostics (Basel). 2021;11:1899.

19


Fandridis E, Koutserimpas C, Raptis K, Antonopoulos D, Zampeli F, Gakidis I. Anterior dislocation of sternoclavicular joint: A novel surgical technique. Injury. 2021:S0020-1383: 00894-9.

20


Koutserimpas C, Raptis K, Tsakalou D, Karaiskos I, Kourelis K. Anterolateral Minimally Invasive Total Hip Arthroplasty: Pitfalls During the Learning Curve and Clinical Outcomes. Maedica (Bucur). 2021;16:394-399

21


Raptis K, Koutserimpas C, Bavelou A, Fandridis E, Spyridonos S. Excisional Arthroplasty for Isolated Scaphotrapeziotrapezoidal Arthritis with the Use of Palmaris Longus Tendon. Maedica (Bucur). 2021;16:415- 419.

22


Koutserimpas C, Chamakioti I, Naoum S, Raptis K, Alpantaki K, Samonis G. Native Joint Infections by Aspergillus Species. Diagnostics (Basel). 2021;11:2335

23


Koutserimpas C, Chamakioti I, Raptis K, Alpantaki K, Vrioni G, Samonis G. Osseous Infections Caused by Aspergillus Species. Diagnostics (Basel). 2022;12:201.

24


Alpantaki K, Tsatsaragkou A, Vlasis K, Arkoudis NA, Raptis K, Koutserimpas C. Substantial Atrophy of the Psoas Muscle as Late Sequela of L2 Osteoporotic Fracture: a Case Report. Maedica (Bucur). 2021;16:738- 742

25


Koutserimpas C, Naoum S, Raptis K, Vrioni G, Samonis G, Alpantaki K. Skeletal Infections Caused by Coccidioides Species. Diagnostics (Basel). 2022 Mar 15;12(3):714.

26


Naoum S, Mitseas P, Koutserimpas C, Spinthouri M, Kalomikerakis I, Raptis K, Sarafis P, Govina O, Konstantinidis T. Musculoskeletal Disorders and Caring Behaviors among Nursing Staff in Greek Hospitals: a Prospective Multicenter Study. Maedica (Bucur). 2022 Mar;17(1):52-63.

27


Koutserimpas C, Naoum S, Alpantaki K, Raptis K, Dretakis K, Vrioni G, Samonis G. Fungal Prosthetic Joint Infection in Revised Knee Arthroplasty: An Orthopaedic Surgeon's Nightmare. Diagnostics (Basel). 2022 Jun 30;12(7).

28


Naoum S, Mitseas P, Koutserimpas C, Kotsapas M, Raptis K, Gantsos AS. Correlation of Cruciate Ligament Histological Findings with Coronal Plane Deformities and Characteristics of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty. Maedica (Bucur). 2022 Jun;17(2):323-328.

29


Tsatsaragkou A, Vlasis K, Raptis K, Zafeiris E, Mari A, Alpantaki K, Koutserimpas C. Fatigue sacral fractures: A case series and literature review. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2022 Sep 1;22(3):385-392.

30


Koutserimpas C, Naoum S, Giovanoulis V, Raptis K, Alpantaki K, Dretakis K, Vrioni G, Samonis G. Fungal Periprosthetic Hip Joint Infections. Diagnostics (Basel). 2022 Sep 27;12(10):234.

31


Koutserimpas C, Kotzias D, Chronopoulos E, Naoum S, Raptis K, Karamitros A, Dretakis K, Piagkou M. Suggestion of a Novel Classification Based on the Anatomical Region and Type of Bilateral Fatigue Femoral Fractures. Medicina (Kaunas). 2023 Aug 29;59(9):1572

32


Koutserimpas C, Piagkou M, Karaiskos I, Karamitros A, Raptis K, Kourelis K, Christodoulou N. Modified Anterolateral Minimally Invasive Surgery (ALMIS) for Total Hip Replacement: Anatomical Considerations, Range of Motion and Clinical Outcomes. Medicina (Kaunas). 2023 Aug 23;59(9):1520

33


Koutserimpas C, Piagkou M, Chronopoulos E, Raptis K, Kotzias D, Naoum S, Arkoudis NA. Bilateral Fatigue Fractures of the Femur. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2023 Sep 1;23(3):368-370.

34


Koutserimpas C, Naoum S, Melissinos EP, Raptis K, Alpantaki K, Dretakis K, Piagkou M, Samonis G. Spinal Infections Caused by Coccidioides Species. Maedica (Bucur). 2023 Jun;18(2):209-215.

35


Georgoudis G, Raptis K, Koutserimpas C. The Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ): Validation and Cultural Adaption in Greek. Maedica (Bucur). 2023 Mar;18(1):74-79.

35


Georgoudis G, Raptis K, Koutserimpas C. The Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ): Validation and Cultural Adaption in Greek. Maedica (Bucur). 2023 Mar;18(1):74-79.

37


Georgoudis G, Raptis K, Koutserimpas C. Cognitive Assessment of Musculoskeletal Pain: Validity and Reliability of the Greek Version of the Tampa Scale of Kinesiophobia in Patients Suffering from Chronic Low Back Pain. Maedica (Bucur). 2022 Dec;17(4):826-832.